onsdag 15. april 2009

skrikende vårtegn..........


Jeg vet det er vår når jeg hører tranene skrike på jordet...En herlig følelse kribler i kroppen,man vet at snøen er på vei bort og at marken snart blir grønn igjen.Bilde av de praktfulle fuglene har jeg funnet på nettet...Er de ikke flotte????
Vet du ikke hva slag tranfuglen er har jeg funnet litt info på nettet om den:
Trane (vitenskapelig navn Grus grus) er en tranefugl.

I Norge fins trana hovedsakelig i skogsområder i Trøndelag og på Østlandet. Den er en trekkfugl som reiser fra Norge i midten av august til oktober.

Tranen er en stor fugl, ca 115 cm. Den er skifergrå med lange bein og lang hals. Hode og hals er svart og hvitt, rød isseflekk, mer brunlig hos ungfugler. Armdekkerne på vingene er forlenget og danner en strutselignende stjert.

Den utstøter høye trompetskrik, «kråå», som bærer flere kilometer.

Den hekker på myrer i barskog- og bjørkeområder, og det er flest av den i Sør-Norge. Fuglen er økende i antall og utbredelse. Den overvintrer i Spania og Sør-Frankrike. Den spiser insekter, krypdyr, amfibier, mus og plantedeler.

Hekking foregår ved at 2 grønngrå egg med mørke flekker legges i reir på eller nær åpen grasmyr. Foreldrene ruger på eggene i 4 uker.

Typisk for tranen er at den skrider rolig avsted på en majestetisk måte. I flukt holdes den lange halsen utstrakt.

Ingen kommentarer: